Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Lektoři

Lektoři:

Bc. Jana Štolbová

    Vystudovala VOŠ oděvního návrhářství v Praze a na Univerzitě Hradec Králové Pedagogickou fakultu obor- uměleckořemeslné textilní disciplíny. Odborné kurzy- Hlavní vedoucí tábora, Zdravotník zotavovacích akcí. Nyní jako pracovník DDM Kutná Hora, vede zájmové kroužky výtvarného zaměření a pohybové aktivity pro nejmenší.

 

Bc. Michal Smrkovský (1985)

    Vystudoval Střední pedagogickou školu v Čáslavi obor předškolní a mimoškolní pedagogika následně obor Vychovatelství- Universita Karlova Praha. Odborné kurzy- Hlavní vedoucí tábora, Zdravotník zotavovacích akcí, Asistent pedagoga, Agresivita šikana a drogy v otevřeném klubu, Specifika práce s romskou mládeží, Keramický kurz. V současné době zaměstnanec Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře vede zájmové kroužky pro předškolní děti, keramické kroužky a hudební obory. Ve volném čase se věnuje hudbě a divadlu.

 

Tereza Doležalová (1985)

         Vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Několikrát působila jako vedoucí na LT, měla na starosti spontánní činnost v DDM a vedla výtvarné kroužky. V současné době již několik let vede ZK Kuřátka a Klub Hra v Domě dětí mládeže v Kutné Hoře.

 

Mgr. Martina Bičíková (1974)

    Vystudovala obor Informační studie a knihovnictví na FF UK v Praze. Během studia začala pracovat v Knihovně Akademie věd ČR. Nyní pracuje v Městské knihovně Kutná Hora jako programový pracovník. Připravuje různé akce a projekty, zajišťuje jejich propagaci, komunikuje s lektory... Zaměřuje se i na informační lekce pro studenty středních škol. Volný čas nejraději tráví se svými třemi dětmi. Má ráda filmy, sitkomy, hudbu, divadlo a pochopitelně knížky.

TOPlist